ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ANGELIKA MIREK WARSZTAT NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Angelika Mirek Warsztat, ul. Piwna 25, 30-057 Kraków.

 • Jakie dane będziemy przetwarzać?

  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje adres email oraz historię otwieralności wiadomości.

 • Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne jeżeli chcesz otrzymywać od nas drogą elektroniczną informacje dotyczące wydarzeń i organizowanych kursach i treningach.

 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących wydarzeń, i organizowanych kursach i treningach. W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez kliknięcie w link o rezygnacji, który znajduje się w stopce przesyłanych przez nas wiadomości.

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 • Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe?

  • Twoje dane osobowe (tzw. historia otwieralności) nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  • Twoje dane osobowe są przez nas udostępnianie podmiotom zajmujących się obsługą systemów informatycznych umożliwiających komunikowanie się z Tobą, w tym dostawcy usługi mailingowej, lecz tylko w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do przesyłania informacji dotyczących wydarzeń, i organizowanych kursach i treningach oraz działalności Studia MOVE. Nie przekazujemy danych do podmiotów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, który obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

 • Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  • Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania zgody (rezygnacji z otrzymywania newsletteru), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

 • Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

  • Zapewniamy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, takich jak prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.